Damian's Place

Kącik refleksyjny na Damiansplace.net

Ślady stóp na piasku

Pewnej nocy śniłam, że idę wzdłuż plaży
z Panem. Wiele scen z mojego życia
przepływało po niebie.
W każdej z tych scen zauważałam ślady stóp na piasku.
Czasem widziałam dwie pary śladów,
kiedy indziej widziałam tylko jedną.
Zaniepokoiło mnie to, bo spostrzegłam, że
podczas upadków w moim życiu,
gdy cierpiałam ból, smutek lub porażkę
na piasku widać było ślady jednej osoby,
zapytałam więc Pana:

"Panie, obiecałeś mi, że jeśli będę podążać
za Tobą, zawsze będziesz szedł przy mnie.
Lecz zauważyłam, że w okresie największych
prób w moim życiu, w piasku odciśnięte są
ślady jednej osoby. Dlaczego, gdy najbardziej
Cię potrzebowałam, opuściłeś mnie?"

Pan odpowiedział "Lata, gdy widziałaś
jedną parę śladów, moje dziecko, to czas
gdy Cię niosłem."
Mary Stevenson 1936