Damian's Place

Kącik refleksyjny na Damiansplace.net

Miłość

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje ...
Wyjątki z 1 listu do Koryntian, za Bibią Tysiąclecia


Jak na prawdę kochasz

Poniżej znajdują się 3 słowa opisujące miłość.
Wybierz to słowo, które najbardziej pasuje do Twojego uczucia i przekonaj się, jak jest na prawdę